INTENSIEVE SABAR DAG MET SOPHIE EN OUZIN 0P 25 MEI 2019

 

Een intensieve SABAR dag met SOPHIE & OUZIN (English below)
Facebook link: https://www.facebook.com/events/297533317574239/

ZATERDAG 25 MEI 2019

 

PROGRAMMA

12.00 – 14.00 uur            Sabar Percussie met Ouzin

14.30 – 17.30 uur            Sabar Dans met Sophie

*Guew bi – Sabar Cirkels: het laatste uur van de workshop neemt de vorm van een jam/bal poussiere/taneber/sabarcirkel aan, waarin alle dansers en drummers elkaar in de sabar cirkel terugvinden.

 

19.00 – 22.00 uur           Diner > Yassa door Awa (met kip of vegetarisch) in huize Ndoye + sabar focus avond

 

Aanvullende informatie:

Het doel van de percussieworkshop is om het sabarfenomeen beter te begrijpen en met name de verbinding tussen dans en ritme. Drummers uit de workshop zijn van hart uitgenodigd om de dansworkshop te begeleiden, om deze verbinding direct in de praktijk te brengen. Onder de zachte en bezielde muzikale leiding van Ouzin Diop speelt iedereen binnen handomdraai een begeleidende partij en ontstaat er een ritme.

In de dansworkshops werken we aan fijne passen voor lichaam en ziel en een verbinding zonder ruis met de ritmes en drummers.

 

Sophie en Ouzin werken al zo lang samen dat de intrinsieke verbinding tussen dans en ritme duidelijk wordt aan de hand van hoe zij op elkaar ingespeeld zijn. In een bevlogen ontspannenheid, met zachtheid en humor danst en speelt iedereen in no time op zijn gemak en in het ritme.

We sluiten de dans- en percussieworkshop af met een zogenaamde bal poussiere/afro bal/taneber/sabarcirkel: alle dansers en drummers zijn welkom om hieraan mee te doen en je steentje bij te dragen in de cirkel.

 

Om het sabar fenomeen nog beter te begrijpen, en omdat Sophie als antropoloog altijd verder wil kijken dan danspassen, nodigen wij de deelnemers aan de workshops uit om onder het genot van een heerlijk bordje yassa (gemaakt door Awa Ndoye) verder over sabar te praten aan de hand van een multimediale presentatie over sabar.

 

TARIEVEN

*Formule losse onderdelen: Percussieworkshop zaterdag: €20,- // Dansworkshop+Guew-bi €35,- // Beide workshops €50,- // Eten+sabar focus €7,50

*Passe partout weekend: €55,- (percussie, dans, eten+sabar focus avond)INFORMATIE EN OPGAVE

Locatie: Veemkade 578 (Gamelanhuis), Amsterdam. Parkeergelegenheid aanwezig, en 2 haltes vanaf centraal station met tram 26, of lopen in een kwartier.

Aanmelding: is verplicht! Er zijn beperkte plaatsen (max 20). Je kunt je voor deze sabar dag aanmelden door een mail te sturen naar info@sophie-sabar.nl 

English:

A SABAR Saturday with SOPHIE & OUZIN

 

SATURDAY MAY 25th 2019

 

PROGRAM

12.00 - 14.00     Sabar Percussion with Ouzin

14.30 - 17.30     Sabar Dance with Sophie

*Guew-bi / Sabar Circle : the last hour of the workshop will take the shape of a jam / ball poussiere / taneber / sabar circle, in which all dancers and drummers can join.

 

19.00 - 22.00 Dinner> Yassa by Awa (with chicken or vegetarian) in Ndoye house + sabar focus evening

 

 

Additional information:

The goal of the percussion workshop is to better understand the sabar phenomenon and in particular the connection between dance and rhythm. Drummers who participate in the workshop are warmly invited to accompany the dance workshop, to put this connection into practice immediately. Under the gentle and inspired musical direction of Ouzin Diop everyone plays an accompanying part in no time.

In the dance workshops we work on dance steps good for body and soul and a clear connection with the rhythms and drummers.

 

Sophie and Ouzin have been working together for so long that the intrinsic connection between dance and rhythm becomes clear on the basis of how they are attuned to each other. In an enthusiastic, relaxed, soft and humorous atmosphere, everyone is at ease and in rhythm in no time.

To wrap up the percussion- and dance workshop we invite all workshop participants to the Guew-bi, the sabar circle in which all dancers and drummers are welcome to participate!

 

To understand the sabar phenomenon even better, and because Sophie as an anthropologist always wants to look beyond the dance steps, we invite the participants to this weekend to talk about sabar while enjoying a delicious plate of yassa (made by Awa Ndoye). on the basis of a presentation with supporting visual material.

 

PRICES

* Separate parts formula: Percussion workshop Saturday: € 20, - // Dance workshop € 35, - // Both workshops € 50, - // Food + sabar focus € 7,50

* Day pass: € 55, - (percussion, dance, food + sabar focus evening)

 

 

INFORMATION & REGISTRATION

Venue: Veemkade 578 (Gamelan House), Amsterdam. Parking available, and 2 stops from central station with tram 26, or walk in a quarter of an hour.

Registration (=compulsory!). There are limited spots available (max 20) You can register for this day by sending an email to info@sophie-sabar.nl

 

*******